Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

TitleCentrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

De kombinerade resetjänster du erbjuds, utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Players Golf kommer ansvara fullt ut för att paketresa som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har Players Golf enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemstransport om Players Golf hamnar på obestånd.

Innan du bokar din resa, ta del av dina rättigheter här nedan.

Centrala rättigheter efter direktiv (EU) 2015/2302